Voor elk slachtoffer wordt een steen gemaakt. De aanvrager (dat hoeft geen familielid te zijn) is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke gegevens. De stichting zorgt voor de coördinatie en communicatie met Alexander Stukenberg in Amsterdam (hij maakt deel uit van de organisatie van Gunter Demnig). Daarnaast overlegt de stichting met de gemeente Groningen over de uiteindelijke plaatsing. Ook het latere onderhoud van de stenen door de gemeente Groningen is een punt van aandacht voor de stichting.

Incidenteel (bijvoorbeeld bij verblijf van de aanvrager in het buitenland) kunnen adviseurs van de stichting behulpzaam zijn bij archief- of genealogisch onderzoek.


Eerste aanvraag

Allereerst willen we graag enkele basisgegevens ontvangen; om welke gegevens het gaat, vindt u in het formulier ‘eerste gegevens’. Daarna nemen we contact met u op.

Intussen is het verstandig om, indien van toepassing, te zoeken naar eventuele in leven zijnde nabestaanden (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten alsmede achterneven en achternichten) omdat het zeer gewenst is dat zij instemmen met de plaatsing van de steen.

Tevens is het belangrijk het laatste adres in Groningen te verifiëren, u kunt vooral gegevens vinden in de adreskaarten die beschikbaar zijn in de Groninger archieven (helaas niet digitaal beschikbaar) en op de kampkaarten van kamp Westerbork en kamp Vught (digitaal beschikbaar middels o.a. Arolsen Archives en Oorlogsbronnen).

Uiteraard kunt u indien er problemen zijn, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont, altijd contact met ons opnemen.

Download hier het formulier eerste gegevens in Word of PDF


Stappenplan aanvragen Stolpersteinen

Het gehele traject van aanvraag tot plaatsing duurt ongeveer een jaar. De organisatie in Amsterdam en Duitsland heeft uitdrukkelijk de wens te kennen gegeven om in de grote steden zoveel mogelijk met een centrale coördinator samen te werken. De stichting Stolpersteine Groningen heeft periodiek overleg met de organisatie in Amsterdam over de voortgang, ook als het een enkele steen betreft. Incidenteel komt Gunter Demnig zelf om één of meer stenen te leggen, in de meeste gevallen zal het niet het geval zijn. Ook in dat geval worden de stenen in Amsterdam gemaakt.

  • Start: U dient een verzoek in bij de stichting door het formulier eerste gegevens in te vullen en te retourneren. De stichting neemt daarna contact met u op en overlegt over de eventueel verder te ondernemen acties. Die zijn immers verschillend per aanvraag en per slachtoffer. Als de gegevens compleet zijn stuurt de stichting de verzamelde verzoeken eens per half jaar door naar de organisatie in Amsterdam. Ook overlegt ze met de gemeente Groningen over eventuele werkzaamheden in de straat (zoals aanleggen riolering etc) die zouden kunnen interfereren met het leggen van de steen.
  • Intussen verzamelt u zoveel mogelijk de andere gegevens betreffende het laatste adres en toestemming van eventuele nabestaanden. Daarvoor heeft u dan ongeveer drie maanden de tijd. Uiteraard kunt u indien er problemen zijn, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont, altijd contact met ons opnemen.
  • Wanneer alle data compleet en gecontroleerd zijn, zullen wij aan Alexander Stukenberg melden dat de productie kan beginnen.
  • Tevens vragen we u om dan contact op te nemen met de huidige bewoners van het betreffende pand om te overleggen waar de steen / stenen het beste geplaatst kan / kunnen worden. NB de gemeente Groningen geeft altijd toestemming (het is gemeentegrond), maar het is prettig als de huidige bewoners er mee instemmen en een plekje aanwijzen waar bijvoorbeeld geen fietsen worden neergezet. Desgewenst kan ook iemand van de stichting dat voor u doen. Wij zullen in dat geval de contactgegevens aan u doorgeven.
  • Hierna is er weer enkele maanden wachttijd.
  • Zodra de productie van de door u (en anderen voor de gemeente Groningen) aangevraagde steen / stenen start, wordt de definitieve tekst die op de stenen moet komen te staan nogmaals met u doorgenomen om zeker te zijn dat deze correct is. Het productieproces duurt enkele maanden.
  • In het algemeen is er sprake van een “Selbstverlegung” en zullen de stenen vanuit Amsterdam naar de stichting worden opgestuurd. De planning van de plechtigheid is dan (in overleg met de stichting) aan u. Een stratenmaker zal dan enkele weken van te voren de steen / stenen hebben geplaatst, waarbij deze afgedekt wordt met wat zand. De stichting overlegt daartoe voor u met de gemeente. De plechtigheid zelf beperkt zich dan vaak tot het verwijderen van het zand, het leggen van bloemen, het houden van een of enkele toespraken etc.
  • Wanneer Gunter Demnig zelf komt (meestal combineert hij dat met meerdere leggingen in andere steden) plant hij de datum en tijdstippen.
  • Indien u na de plechtigheid voor een kort samenzijn gebruik wilt maken van de Synagoge in de Folkingestraat dient u daarmee contact op te nemen. Uiteraard dient u ook contact op te nemen met de huidige bewoners van het pand over de datum van de plechtigheid (zie hierboven).

Yad Vashem | Zaal van Herinnering in het Holocaust Herdenkings Museum, Jeruzalem

Kosten

De productiekosten voor een steen, inclusief de verzendkosten en BTW bij een “Selbstverlegung” bedragen eind 2021 €132,–. Om additionele kosten betreffende het onderhoud van de website en bankrekening en incidentele reiskosten van de adviseurs voor onderzoek in archieven te bekostigen vraagt de stichting €150,– per steen. De stichting en de gemeente Groningen hebben geen eigen middelen voor deze kosten. De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding.

Indien er op basis van uw aanvraag extra stenen gelegd gaan worden voor gezinsleden of huisgenoten waarvan géén nabestaanden zijn te traceren, zal de stichting in overleg met u naar extra middelen zoeken om dit te bekostigen.

De gemeente Groningen zal zonder kosten de stratenmaker “leveren” die de voorbereidingen voor het plaatsen van de Stolpersteine uitvoert.

De stichting ontvangt na plaatsing van de stenen een verzamelrekening uit Amsterdam (en/of Duitsland) en zal deze kosten overmaken. Hierna declareert de stichting bij u de gemaakte kosten.