Groningen, 30 april 2023

Stolpersteine, de kleine gedenkmonumentjes in het trottoir ter herinnering aan de slachtoffers van het Naziregime krijgen rond 5 mei altijd wat meer aandacht dan in de rest van het jaar. Zo hebben de jongerenafdeling van Groen Links (Dwars) en de fractie van de Christen Unie aangegeven om op 3 mei een deel van de gelegde stolpersteine in de stad Groningen te gaan schoonmaken.

In Ten Boer zijn op initiatief van de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer op 28 april drie stenen onthuld voor Mozes Meijer (62 jaar) zijn vrouw Johanna Meijer de Levi (64 jaar) en de halfzus van Mozes, Aaltje Meijer (47 jaar). Zij werden alle drie in 1943 te Sobibor vermoord. Bij de onthulling hielden leden van de vereniging en de wethouder Inge Jongman indringende toespraken.

Tevens werd een boek gepresenteerd “De familie Meijer uit Ten Boer”. Hierin wordt de geschiedenis van de slachtoffers beschreven. Zie voor meer informatie het persbericht op de site van de vereniging of de site van de Stichting Stolpersteine Groningen.

Het Representatiefonds van de RUG spant zich in om stenen te laten leggen ter nagedachtenis aan haar in de oorlog door de Nazi’s omgebrachte studenten en medewerkers. Op 4 mei zullen de stenen voor Eliazer Frank (36 jaar, vermoord in 1944 te Auschwitz) en Aron Mozes Härtz (24 jaar, tezamen met zijn vrouw en schoonouders vermoord in 1943 te Auschwitz) worden onthuld. De steen voor Eliazer Frank ligt voor het pand Schuitendiep 25a, de stenen voor Aron Mozes Härtz en zijn familie voor het pand Oostersingel 13.

Voor de verzetsstrijder Hessel Nijholt (58 jaar, verraden en doodgeschoten te Groningen) zal op 4 mei om 14.00 een steen worden onthuld voor het pand Peizerweg 214 Hoogkerk.

Zondag 7 mei 12.30 zullen de stenen voor het echtpaar Moritz van der Hak (60 jaar) en Aaltje Mozes van den Berg (70 jaar) worden onthuld op Nieuwstad 26b te Groningen. Beiden werden in 1942 vermoord te Auschwitz.