De stichting Stolpersteine Groningen is eind 2021 opgericht om het leggen van Stolpersteine in de gemeente Groningen te faciliteren en aanvragers ervan te helpen. Zij treedt op als coördinatiepunt voor de gemeente Groningen en de organisatie van Gunter Demnig.

Bestuur

Philip Kluin, voorzitter
Ika Hotsma, secretaris en penningmeester
Marcel Wichgers, lid
Harry Hollema, lid
Herman Bröring, lid

Adviseurs

Douwe van der Bijl
Johan Sanders
Stefan van der Poel

Bankrekening en donaties

Bankrekening: NL82 RABO 0375694226, Stichting Stolpersteine Groningen te Groningen.

Indien u aan de stichting wilt doneren kan dit op bankrekening NL82 RABO 0375694226 van de Stichting Stolpersteine Groningen, onder vermelding van ‘donatie’.

U kunt doneren via deze link

of door de QR-code te scannen
(gebruik de Camera App op uw telefoon)

Onze suggestie is om in dat geval één (of meer) Stolpersteine te doneren van €150,– per stuk. Het komt immers voor dat er meerdere slachtoffers in een huis woonden, waarbij niet voor alle slachtoffers een aanvraag voor een Stolperstein is gedaan en er ook geen in leven zijnde nabestaanden traceerbaar zijn. In een dergelijk geval is het wel gewenst voor alle slachtoffers een steen te leggen en zal de stichting trachten in de kosten ervan te voorzien.

Dit bedrag wordt in zijn geheel besteed aan de kosten van productie en verzending van de stenen, incidentele reiskosten van de adviseurs voor het onderzoek in archieven, alsmede het onderhoud van de website en bankrekening. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Een culturele ANBI status is verleend per 29 december 2021.

Beleidsplan 2022

Download Beleidsplan 2022

Jaarverslag

Jaarverslag 2022 volgt in 2023

Financieel verslag

Financieel verslag 2022 volgt in 2023