De stichting Stolpersteine Groningen is eind 2021 opgericht om het leggen van Stolpersteine in de gemeente Groningen te faciliteren en aanvragers ervan te helpen. Zij treedt op als coördinatiepunt voor de gemeente Groningen en de organisatie van Gunter Demnig.

Bestuur

Philip Kluin, voorzitter
Ika Hotsma, secretaris en penningmeester
Marcel Wichgers, lid
Harry Hollema, lid
Herman Bröring, lid

Adviseurs

Douwe van der Bijl
Johan Sanders
Stefan van der Poel

Bankrekening en donaties

Bankrekening: NL82 RABO 0375694226, Stichting Stolpersteine Groningen te Groningen.

Indien u aan de stichting wilt doneren kan dit op bankrekening NL82 RABO 0375694226 van de Stichting Stolpersteine Groningen, onder vermelding van ‘donatie’.

U kunt doneren via deze link

of door de QR-code te scannen
(gebruik de Camera App op uw telefoon)

Dit bedrag wordt in zijn geheel besteed aan de kosten van productie en verzending van de stenen, incidentele reiskosten van de adviseurs voor het onderzoek in archieven, alsmede het onderhoud van de website en bankrekening. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Elk bedrag is welkom!

Een culturele ANBI status is verleend per 29 december 2021.


Beleidsplan

Jaarplan 2024

Jaarplan 2023

Beleidsplan 2022