Het buurtcomité van de Ceram- en Celebesstraat heeft het initiatief genomen om voor de familie de Lange (Ceramstraat 75a) en de familie Swartberg (Celebesstraat 37a) volgend jaar mei Stolpersteine te leggen.

Een citaat uit de mail:
Wij denken dat het ontzettend belangrijk is om in deze gemêleerde straten (internationale) studenten en bewoners bewust te maken van de geschiedenis van vorige bewoners. We denken ook dat de onthulling een reden kan zijn van meer verbinding tussen “student-bewoners” en “ Stadjers-bewoners”.
Een heel mooi initiatief, dat we van harte steunen.

We hopen dat er meer buurtcomités of wijkcomités met deze ideeën komen. Kijk rond in uw buurt en neem het voortouw.